MigratieWeb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.m. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand
in Vreemdelingenzaken (WRV).

Nieuws

24-07-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 10 verschenen
20-07-2015HvJEU: Arrest Singh e.a. over behoud verblijfsrecht derdelander na echtscheiding
20-07-2015Herziene Procedure- en Opvangrichtlijn tijdig omgezet
15-07-2015Au-pair beleid gewijzigd m.i.v. 1 juli 2015
09-07-2015HvJ EU: In zaken K en A toepassing inburgering buitenland strijdig met Gezinsherenigingsrichtlijn
08-07-2015ABRvS: Zicht op uitzetting naar Marokko ontbreekt niet langer
08-07-2015ABRvS: SvV&J moet beoordeling geloofwaardigheid seksuele gerichtheid verduidelijken
06-07-2015ABRvS: SvV&J had asielverzoek Charles Taylor in behandeling moeten nemen
06-07-2015Vragendienst sluit wegens zomerstop van 13 juli t/m 14 augustus
01-07-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 9 verschenen
30-06-2015iMMO ziet af van deelname aan aanbesteding medisch onderzoek
25-06-2015HvJEU: Voorwaarden intrekking verblijfsvergunning erkend vluchteling in geval van ondersteuning terrorisme
25-06-2015ACVZ: kabinetsbrede benadering gedwongen terugkeer niet geslaagd
22-06-2015ABRvS: Vreemdeling belanghebbende in tewerkstellings-procedure
12-06-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 8 verschenen
11-06-2015HvJEU: Arrest Zh.&O - begrip openbare orde in Ri 2008/115
05-06-2015Publieke consultatie EC inzake economische migratie - Blue card richtlijn
04-06-2015HvJEU: Inburgeringsexamen langdurig ingezetene gesanctioneerd met boete mag binnen doel richtlijn.
01-06-2015Wijziging faxnummers (opnieuw) Afdeling Procesvertegenwoordiging IND Rijswijk
01-06-2015Geen wettelijke grondslag schriftelijke kennisgeving indiening aanvraag

Propecia

buy propecia