MigratieWeb - Uw online migratie kennisbank

MigratieWeb is de online databank met actuele nationale en internationale informatie over en in relatie met migratie onder redactie van Stichting Migraterecht Nederland en is in beginsel alleen toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV).

Nieuws

24-03-2015MvV&J breidt pilot inbewaringstellen door DT&V uit
23-03-2015VVD wil einde aan asielinstroom Europa
19-03-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 4 verschenen
19-03-2015Conclusie A-G in de zaak K. en A. - WIB en Gezinsherenigingsrichtlijn
19-03-2015Brief MvSZW over gevolgen uitspraak CRvB inzake woonlandbeginsel
19-03-2015Vrijstelling paspoort- en geboorteaktevereiste Syriėrs verlengd tot 1 april 2016
18-03-2015MLC: Paspoort geen voorwaarde verblijfsrecht derdelander onder Richtlijn 2004/38
16-03-2015CRvB: Prejudiciėle vragen Zambrano
11-03-2015HvJEU: Arrest Martens - '3 uit 6-regel' (woonplaatsvereiste) i.s.m. met artt. 20 en 21 VWEU
05-03-2015ABRvS: Kinderpardon, actieve houding vereist om in beeld te blijven bij instanties vreemdelingenketen
24-02-2015Nationale ombudsman start onderzoek naar uitzettingsvluchten
18-02-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 3 verschenen
06-02-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 2 verschenen
14-01-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 1 verschenen
04-12-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 16 verschenen
02-12-2014HvJEU: Grenzen aan persoonlijke en intieme vragen aan homoseksuele asielzoeker
27-11-2014ABRvS: Onderscheid naar leeftijd in kinderpardonregeling niet discriminerend
20-11-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 15 verschenen
19-11-2014VU start masterprogramma Migratie- en Vluchtelingenrecht
19-11-2014ECSR: Recht op opvang ook voor volwassenen zonder verblijfsrecht

Propecia

buy propecia