MigratieWeb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.m. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand
in Vreemdelingenzaken (WRV).

Nieuws

01-09-2015 Nationale ombudsman constateert aandachtspunten bij uitzettingsvluchten
Onderzoek Nationale ombudsman op verzoek van de Europese ombudsman om informatie over de Nederlandse situatie bij uitzettingen. De Nationale ombudsman doet aanbevelingen m.b.t. medische zorg, gegevens-overdracht, toezicht, toegankelijkheid van klachtbehandeling en Europese samenwerking in het kader van Frontex-vluchten.
27-08-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 11 verschenen
 
13-08-2015 Besluit- en vertrekmoratorium voor Oeigoeren uit China
Naar aanleiding van een Afdelingsuitspraak van 9 juni 2015 en in afwachting van een thematisch ambtsbericht van BuZa kondigt de SvV&J een besluit- en vertrekmoratorium aan voor Oeigoerse asielzoekers afkomstig uit China voor de duur van een jaar.
24-07-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 10 verschenen
 
20-07-2015 HvJEU: Arrest Singh e.a. over behoud verblijfsrecht derdelander na echtscheiding
20-07-2015 Herziene Procedure- en Opvangrichtlijn tijdig omgezet
15-07-2015 Au-pair beleid gewijzigd m.i.v. 1 juli 2015
09-07-2015 HvJ EU: In zaken K en A toepassing inburgering buitenland strijdig met Gezinsherenigingsrichtlijn
08-07-2015 ABRvS: SvV&J moet beoordeling geloofwaardigheid seksuele gerichtheid verduidelijken
Na de prejudiciŽle procedure in de zaak A, B en C, overweegt de ABRvS dat niet inzichtelijk is hoe de staatssecretaris de geloofwaardigheid van de seksuele gerichtheid van een vreemdeling onderzoekt en beoordeelt. Bij gebrek aan een beleidsregel of vaste gedragslijn kan de rechter een besluit op dit punt niet effectief toetsen. De staatssecretaris moet hierop beleid ontwikkelen.
08-07-2015 ABRvS: Zicht op uitzetting naar Marokko ontbreekt niet langer
06-07-2015 ABRvS: SvV&J had asielverzoek Charles Taylor in behandeling moeten nemen
01-07-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 9 verschenen
30-06-2015 iMMO ziet af van deelname aan aanbesteding medisch onderzoek
25-06-2015 ACVZ: kabinetsbrede benadering gedwongen terugkeer niet geslaagd
25-06-2015 HvJEU: Voorwaarden intrekking verblijfsvergunning erkend vluchteling in geval van ondersteuning terrorisme
22-06-2015 ABRvS: Vreemdeling belanghebbende in tewerkstellings-procedure
12-06-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 8 verschenen
11-06-2015 HvJEU: Arrest Zh.&O - begrip openbare orde in Ri 2008/115
05-06-2015 Publieke consultatie EC inzake economische migratie - Blue card richtlijn
04-06-2015 HvJEU: Inburgeringsexamen langdurig ingezetene gesanctioneerd met boete mag binnen doel richtlijn.