MigratieWeb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.m. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand
in Vreemdelingenzaken (WRV).

Nieuws

01-07-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 9 verschenen
30-06-2015iMMO ziet af van deelname aan aanbesteding medisch onderzoek
25-06-2015ACVZ: kabinetsbrede benadering gedwongen terugkeer is niet geslaagd
25-06-2015HvJEU: Voorwaarden intrekking verblijfsvergunning erkend vluchteling in geval van ondersteuning terrorisme
22-06-2015ABRvS: Vreemdeling belanghebbende in tewerkstellings-procedure
12-06-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 8 verschenen
11-06-2015HvJEU: Arrest Zh.&O - begrip openbare orde in Ri 2008/115
05-06-2015Publieke consultatie EC inzake economische migratie - Blue card richtlijn
04-06-2015HvJEU: Inburgeringsexamen langdurig ingezetene gesanctioneerd met boete mag binnen doel richtlijn.
01-06-2015Geen wettelijke grondslag schriftelijke kennisgeving indiening aanvraag
01-06-2015Wijziging faxnummers (opnieuw) Afdeling Procesvertegenwoordiging IND Rijswijk
29-05-2015SvV&J besluit tot aanpassing nareisbeleid meerderjarige kinderen
28-05-2015IND werkinstructie over toets 8 EVRM gepubliceerd
21-05-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 7 verschenen
18-05-2015Akkoord aanpassing sociale zekerheidsverdrag Marokko dichtbij
13-05-2015Rb. Amsterdam: 4 uitspraken over bed, bad, brood
07-05-2015Faxnummer IND Hoofddorp buiten werking
06-05-2015Nieuw in Migratieweb: Eupdate, actuele politieke ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid
30-04-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 6 verschenen
27-04-2015Migratieweb in nieuw jasje: kleuren zijn aangepast

Propecia

buy propecia