MigratieWeb - Uw online migratie kennisbank

MigratieWeb is de online databank met actuele nationale en internationale informatie over en in relatie met migratie. De databank staat onder redactie van het programma Migratierecht (voorheen: IJB) van FORUM en is in beginsel alleen toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV).


Nieuws

22-04-2014Wijziging en invoering legestarieven
Het betreft de legestarieven voor de aanvragen om vervanging van een VVA-bep en om aanvragen voor  een kinderpardonvergunning en een vergunning 'buiten schuld'.
11-04-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 5 verschenen
JV 2014 afl. 5 van 11 april 2014 met 4 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
04-04-2014ABRvS stelt HvJEU prejudiciŽle vragen over integratievoorwaarden in gezinsherenigingsrichtlijn
Mag voor toelating tot Nederland een bepaald taalniveau en kennisniveau van de samenleving worden verlangt; wanneer mag de toegang worden geweigerd bij gestelde onmogelijkheid het inburgeringsexamen af te leggen en is de prijs van het examen evenredig met het doel van de richtlijn?
25-03-2014CRvB: Vermindering ANW-uitkering Turkse weduwen onrechtmatig
De vermindering van de uitkeringen die samen hangt met de invoering van de wet woonlandbeginsel per 1 juli 2012, is in strijd met het Associatierecht EEG-Turkije.
25-03-2014Nieuwe start-up vergunning aangekondigd
De nieuwe toelatingsregeling is bedoeld voor innovatieve startende ondernemers (start-ups) van buiten de EU/EER.
21-03-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 4 verschenen
JV 2014 afl. 4 van 21 maart 2014 met 3 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
17-03-2014Nieuw beleid SvV&J t.a.v. Tibetanen uit China
Asielaanvragen van Tibetanen uit China zullen weer op individuele basis worden behandeld.
13-03-2014HvJEU: Arresten O. en B en S. en G. over Europa-route
Het hof beantwoordt door ABRvS gestelde vragen betreffende de weigering om verblijfsrecht toe te kennen aan derdelander familieleden van Unieburgers met de Nederlandse nationaliteit.