MigratieWeb - Uw online migratie kennisbank

MigratieWeb is de online databank met actuele nationale en internationale informatie over en in relatie met migratie onder redactie van het programma Migratierecht (voorheen: IJB) van FORUM en is in beginsel alleen toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV).


Nieuws

20-11-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 15 verschenen
JV 2014 afl. 15 van 21 november 2014 met 3 annotaties bij vier uitspraken is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
19-11-2014ECSR: Recht op opvang ook voor volwassenen zonder verblijfsrecht
Europees Comité voor Sociale Rechten verklaard de klacht van Conference of European Churches (CEC) tegen Nederland gegrond.
19-11-2014VU start masterprogramma Migratie- en Vluchtelingenrecht
De Vrije Universiteit Amsterdam start in september 2015 een nieuwe Master’s track in International Migration and Refugee Law.
19-11-2014HvJEU: Uitsluiting bijstand Unieburgers zonder rechtmatig verblijf toegestaan
Het Hof van Justitie van de EU heeft op 11 november jl. antwoord gegeven op vragen van de Duitse rechter in de zaak Dano. 
05-11-2014ABRvS: Geen zicht op uitzetting naar SomaliŽ
De Afdeling is van oordeel dat er op dit moment geen concrete aanknopingspunten zijn dat Somalische vreemdelingen op korte termijn kunnen worden uitgezet.
05-11-2014EHRM Tarakhel: Dublin overdracht gezin naar ItaliŽ zonder specifieke opvang i.s.m. 3 EVRM
Zonder garanties van Italië aan Zwitserland, dat klagers worden opgevangen onder omstandigheden die zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen, en dat het gezin bij elkaar blijft, is de overdracht i.s.m. art. 3 EVRM
30-10-2014MLC: Nederland moet ingangsdatum rechtmatig verblijf onder Richtlijn 2004/38/EG vaststellen
Nieuwe expert opinion van de Migration Law Clinic (MLC) waarin wordt geconcludeerd dat Richtlijn 2004/38/EG lidstaten verplicht om de ingangsdatum van rechtmatig verblijf van de ongehuwde partner vast te stellen.
30-10-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 14 verschenen
JV 2014 afl. 14 van 31 oktober 2014 met 8 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.