MigratieWeb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.m. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand
in Vreemdelingenzaken (WRV).

Nieuws

23-04-2015Verlenging besluit- en vertrekmoratorium provincies Irak
23-04-2015Besluit- en vertrekmoratorium Al Shabaab gebied
23-04-2015Kabinetsreactie resolutie Comité van Ministers bed, bad, brood
16-04-2015ABRvS: Zicht op uitzetting China ontbreekt
16-04-2015ABRvS: Integrale geloofwaardigheidstoets geen beleidswijziging maar andere wijze van motiveren
15-04-2015Resolutie Comité van Ministers inzake bed, bad, brood
09-04-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 5 verschenen
02-04-2015ABRvS: Zicht op uitzetting Marokko ontbreekt
24-03-2015MvV&J breidt pilot inbewaringstellen door DT&V uit
23-03-2015VVD wil einde aan asielinstroom Europa
19-03-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 4 verschenen
19-03-2015Vrijstelling paspoort- en geboorteaktevereiste Syriërs verlengd tot 1 april 2016
19-03-2015Conclusie A-G in de zaak K. en A. - WIB en Gezinsherenigingsrichtlijn
19-03-2015Brief MvSZW over gevolgen uitspraak CRvB inzake woonlandbeginsel
18-03-2015MLC: Paspoort geen voorwaarde verblijfsrecht derdelander onder Richtlijn 2004/38
16-03-2015CRvB: Prejudiciële vragen Zambrano
11-03-2015HvJEU: Arrest Martens - '3 uit 6-regel' (woonplaatsvereiste) i.s.m. met artt. 20 en 21 VWEU
05-03-2015ABRvS: Kinderpardon, actieve houding vereist om in beeld te blijven bij instanties vreemdelingenketen
24-02-2015Nationale ombudsman start onderzoek naar uitzettingsvluchten
18-02-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 3 verschenen

Propecia

buy propecia