MigratieWeb - Uw online migratie kennisbank

MigratieWeb is de online databank met actuele nationale en internationale informatie over en in relatie met migratie onder redactie van Stichting Migraterecht Nederland en is in beginsel alleen toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV).

Nieuws

24-02-2015Nationale ombudsman start onderzoek naar uitzettingsvluchten
Aanleiding voor het onderzoek is een vraag van de Europese ombudsman om informatie over de Nederlandse situatie. Soortgelijk onderzoek wordt gelijktijdig in ruim twintig EU-landen uitgevoerd, door de ombudsmannen in die landen.
18-02-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 3 verschenen
JV 2015 afl. 3 van 27 februari 2015 met 2 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
06-02-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 2 verschenen
JV 2015 afl. 2 van 6 februari 2015 met 3 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
14-01-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 1 verschenen
JV 2015 afl. 1 van 16 januari 2015 met 4 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
04-12-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 16 verschenen
JV 2014 afl. 16 van 12 december 2014 met 9 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
02-12-2014HvJEU: Grenzen aan persoonlijke en intieme vragen aan homoseksuele asielzoeker
Het Unierecht stelt grenzen aan de vraagstelling bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielrelaas van homoseksuele asielzoekers.
27-11-2014ABRvS: Onderscheid naar leeftijd in kinderpardonregeling niet discriminerend
Uit jurisprudentie van het EHRM valt niet af te leiden dat ter rechtvaardiging van een onderscheid naar leeftijd steeds zeer gewichtige redenen zijn vereist.
20-11-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 15 verschenen
JV 2014 afl. 15 van 21 november 2014 met 3 annotaties bij vier uitspraken is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

Propecia

buy propecia