MigratieWeb - Uw online migratie kennisbank

MigratieWeb is de online databank met actuele nationale en internationale informatie over en in relatie met migratie onder redactie van het programma Migratierecht (voorheen: IJB) van FORUM en is in beginsel alleen toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV).


Nieuws

28-10-2014Aanpassing nareisbeleid meerderjarige kinderen
De aanpassing ziet op het loslaten van de eis dat sprake moet zijn van 'meer dan normale emotionele afhankelijkheid' ,voor kinderen die na vertrek van de hoofdpersoon uit het land van herkomst, meerderjarig zijn geworden.
07-10-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 13 verschenen
JV 2014 afl. 13 van 10 oktober 2014 met 4 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
06-10-2014EHRM Jeunesse: Wegens uitzonderlijke omstandigheden uitzetting i.s.m. art. 8 EVRM.
De Grote kamer van het EHRM heeft met 14 tegen drie stemmen geoordeeld dat gelet op de uitzonderlijke omstandigheden van het geval de uitzetting van een Surinaamse vrouw die al 16 jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijft in strijd is met art. 8 EVRM.
01-10-2014Vervallen toets pga Aziatische horeca
Met ingang van 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2016 vervalt de toets prioriteit genietend aanbod voor Aziatische horeca.
24-09-2014Wijziging basisexamen inburgering buitenland
De wijzigingen gaan in op 1 november 2014. Aanmelden voor het nieuwe examen kan echter reeds vanaf 1 oktober 2014.
17-09-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 12 verschenen
JV 2014 afl. 12 van 19 september 2014 met 3 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
10-09-2014Voorstel wijziging RWN
De mogelijkheid tot intrekking van het Nederlanderschap bij het plegen of faciliteren van terroristische activiteiten wordt uitgebreid.
01-09-2014Leges minderjarigen verlaagd per 1 september 2014
De voor een aantal verblijfsaanvragen geldende legesbedragen worden voor minderjarigen verlaagd naar € 53.