MigratieWeb - Uw online migratie kennisbank

MigratieWeb is de online databank met actuele nationale en internationale informatie over en in relatie met migratie onder redactie van het programma Migratierecht (voorheen: IJB) van FORUM en is in beginsel alleen toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV).


Nieuws

17-09-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 12 verschenen
JV 2014 afl. 12 van 19 september 2014 met 3 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
10-09-2014Voorstel wijziging RWN
De mogelijkheid tot intrekking van het Nederlanderschap bij het plegen of faciliteren van terroristische activiteiten wordt uitgebreid.
01-09-2014Leges minderjarigen verlaagd per 1 september 2014
De voor een aantal verblijfsaanvragen geldende legesbedragen worden voor minderjarigen verlaagd naar € 53.
28-08-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 11 verschenen
JV 2014 afl. 11 van 29 augustus 2014 met 2 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
25-07-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 10 verschenen
JV 2014 afl. 10 van 25 juli 2014 met 6 annotaties bij 7 uitspraken is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
09-07-2014Zomervakantie: sluiting Adviesspreekuur WRV / FORUM
In verband met de zomervakantie is het Adviesspreekuur gesloten van maandag 14 juli 2014 t/m vrijdag 8 augustus 2014.
Maandag 11 augustus wordt de behandeling van de via de e-mail binnengekomen vragen weer ter hand genomen.
03-07-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 9 verschenen
JV 2014 afl. 9 van 4 juli 2014 met 6 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
12-06-2014Afdeling Migratierecht blijft bestaan buiten FORUM
Zoals u heeft kunnen vernemen in de media zal de subsidie van FORUM per 1 januari 2015 worden stopgezet. Onder leiding van een ‘verkenner’ worden momenteel stappen gezet om de Afdeling onafhankelijk van FORUM voort te laten bestaan.