MigratieWeb - Uw online migratie kennisbank

MigratieWeb is de online databank met actuele nationale en internationale informatie over en in relatie met migratie onder redactie van Stichting Migraterecht Nederland en is in beginsel alleen toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV).

Nieuws

14-01-2015Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 1 verschenen
JV 2015 afl. 1 van 16 januari 2015 met 4 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
04-12-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 16 verschenen
JV 2014 afl. 16 van 12 december 2014 met 9 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
02-12-2014HvJEU: Grenzen aan persoonlijke en intieme vragen aan homoseksuele asielzoeker
Het Unierecht stelt grenzen aan de vraagstelling bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielrelaas van homoseksuele asielzoekers.
27-11-2014ABRvS: Onderscheid naar leeftijd in kinderpardonregeling niet discriminerend
Uit jurisprudentie van het EHRM valt niet af te leiden dat ter rechtvaardiging van een onderscheid naar leeftijd steeds zeer gewichtige redenen zijn vereist.
20-11-2014Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 15 verschenen
JV 2014 afl. 15 van 21 november 2014 met 3 annotaties bij vier uitspraken is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.
19-11-2014ECSR: Recht op opvang ook voor volwassenen zonder verblijfsrecht
Europees Comité voor Sociale Rechten verklaard de klacht van Conference of European Churches (CEC) tegen Nederland gegrond.
19-11-2014VU start masterprogramma Migratie- en Vluchtelingenrecht
De Vrije Universiteit Amsterdam start in september 2015 een nieuwe Master’s track in International Migration and Refugee Law.
19-11-2014HvJEU: Uitsluiting bijstand Unieburgers zonder rechtmatig verblijf toegestaan
Het Hof van Justitie van de EU heeft op 11 november jl. antwoord gegeven op vragen van de Duitse rechter in de zaak Dano. 

Propecia

buy propecia